Iubirea – plinirea Legii

Unul dintre ei, învățător de Lege, ispitindu-L pe Iisus, L-a întrebat: Învățătorule, care poruncă este mai mare în Lege? El i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată Legea și proorocii.Matei 22:35-40

Dacă ai străbate pământul în lung și în lat, n-ai găsi om întreg la minte și la suflet care să nu fie de acord că iubirea este forța motoare a vieții. Orice om, tânăr sau bătrân, bogat sau sărac, drept sau viclean, are nevoie să iubească și să fie iubit. Doar că, la fel ca toate lucrurile de mare importanță pentru creșterea spirituală, și iubirea este mult relativizată – tindem să o “machiavelizăm” ori să o trecem în rândul utopiilor, din cauza ego-ochelarilor purtați, mai des sau mai rar.

Creștinii știu (sau ar fi datori să știe) că principalul atribut al lui Dumnezeu este iubirea – ba, mai mult, numele lui Dumnezeu este Iubire. Așadar, sistemul de referință prin care să discernem iubirea adevărată de cea falsă este unul absolut, fără echivoc. Nu în omul nestatornic, ci în neschimbatul Dumnezeu.

Oricine a pășit pe acest pământ a experimentat iubirea, la oricât de mică măsură: pentru un alt om, pentru un animal, pentru natură, pentru muzică, pentru neam, ș.a. De cele mai multe ori însă iubim incomplet, egoist, strâmb. Cum, eu?! Da, chiar și tu, și eu, și cel de alături de noi! Iubirea, deși este “by default” semănată în noi, are nevoie să crească, să se dezvolte și să se desăvârșească. Are treptele ei de cunoaștere. Merge din putere în putere, după cum spun Psalmii.

Primul manual de iubire este Sfânta Scriptură – acolo este descrisă, în istoria poporului ales, în povețele profeților, în jertfa martirilor – marea poveste de iubire dintre Dumnezeu și om. Impetuosul Pavel o descrie în câteva cuvinte – textul ne este foarte cunoscut, dar am privit oare cu luare aminte? Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte… și restul. Cât bifăm din aceste cerințe ca să pretindem că iubim cu adevărat?

Vă invit să deschidem “setul de instrucțiuni” pentru a ne putea folosi de această mare putere spre folosul nostru și al celor din jur. Vom afla care sunt “componentele” iubirii, argumentate de cei mai înțelepți decât noi, și cum le putem pune în lucru. Fie ca Domnul Iubirii să ne călăuzească inimile spre El și spre aproapele nostru!

Materiale folosite:

  • Gary Chapman, Iubirea ca un mod de viață
  • Biblia Ortodoxă Sinodală și varianta Bartolomeu Anania
  • tâlcuiri ale Sfinților Părinți
  • citate ale personalităților laice

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top